aftaler for ugifte / samlevende og parter der ejer fast ejendom

Når man lever sammen uden at være gift er det en god idé at overveje om der er brug for skriftlige aftaler vedr. den fælles ejendom/bolig i form af en samejeoverenskomst samt om der skal laves en skriftlig aftale vedr. samlivet i form af en samlivskontrakt. Det er ligeledes vigtig at regulere et sameje om fast ejendom, hvis man køber fast ejendom med andre parter end sin samlever. Læs mere herunder om hvilke overvejelser man bør gøre sig.

Når man er samlevende og lever ”papirløst” er der behov for gode aftaler på papir, idet samlivet ikke er reguleret i lovgivningen, ligesom det er reguleret for ægtefæller i ægteskabsloven. 

Det er derfor en god idé at forholde sig til forskellige aspekter af samlivet. Køber man eksempelvis fast ejendom sammen er det vigtigt at aftale et regelsæt for samejet. Dette gøres via en samejeoverenskomst. Måske har den ene part postet flere penge i den faste ejendom, som vedkommende formentlig også bør få med sig igen, hvis forholdet opløses og ejendommen sælges. 

Det er desuden en god idé at lave en samlivskontrakt som regulerer de øvrige dele af samlivet og som fastsætter rammer for hvordan jeres ting deles efter mange års samliv, hvem der ejer hvad med videre. Når man går fra hinanden som samlevende tager man som udgangspunkt det med som man kom med – men har man været samme i mange år er det måske vanskeligt at nå til enighed, hvorfor det giver god mening at fastsætte rammerne, inden det går galt. I sager hvor man ikke kan blive enige kan sagen tages i skifteretten, hvilket er omkostningsfyldt for alle parter. Uanset hvad jeres behov er så kontakt os for mere info i forhold til at få udarbejdet gode aftaler om samlivet – med eller uden fast ejendom.

HVEM HAR BEHOV FOR EN SAMEJEOVERENSKOMST?

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen, hvis der en dag måtte blive uenighed om, hvad der skal ske med boligen i tilfælde af forholdets ophør. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst. Disse regler gælder ikke for ugifte par og ægtefæller, der har fuldstændig særeje eller venner. De må så at sige selv aftale nogle “spilleregler” for, hvad der skal ske, såfremt der på et tidspunkt måtte blive uenighed om det fælles ejerskab. Derfor er en samejeoverenskomst særligt relevant for disse. Uden en samejeoverenskomst skal alle beslutninger vedrørende ejendommen træffes i forening. Kan parterne ikke blive enige, kan det resultere i at samejet ophører. Ophører samejet, skal der træffes beslutning om eventuelt salg af ejendommen, som ligeledes kræver fælles beslutning fra alle parter. Kan der ikke træffes beslutning i fællesskab, vil det kræve tid og ressourcer, og sagen kan i værste tilfælde ende for retten eller med tvangsauktion. Samejeoverenskomsten sikrer dermed både parternes økonomiske investering og giver sikkerhed og tryghed i det fælles eje.


SAMEJEOVERENSKOMST

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale mellem to (eller flere) parter som eksempelvis ejer fast ejendom sammen. Formålet med samejeoverenskomsten er at fastsætte klare rammer og vilkår i forbindelse med parternes ejerskab af den fælles ejendom. Aftalen sikre klare linjer mellem parterne og er rammesættende for hvordan konflikter eventuelt skal håndteres. 

Det er for eksempel en god idé at fastsætte regler for samejet mens det står på og såfremt det skal afvikles. Parterne kan selv fastsætte regelsættet og de vilkår der skal fremgå af samejeoverenskomsten. Det kan eksempelvis være vilkår om salg, finansiering, køberet  vedligeholdelse, mv.


HVAD ER EN SAMlivskontrakT

En samlivskontrakt kan bl.a. fastsætte regler for hvorledes bolig, møbler og bil deles i tilfælde af at man som samlevende går fra hinanden. Man aftaler således hvem der ejer hvad og hvordan værdierne skal deles og udgifter fordeles i forbindelse ophør af samliv.


Husk at få lavet testamente!

Husk at hvis i som ugifte samlevende ønsker at sikre hinanden hvis den ene af jer går bort, så er det afgørende at få oprettet et testamente hvori i begunstiger hinanden.

Hvis I eksempelvis ejer et hus sammen og den ene af jer dør har ikke arveret efter hinanden – Der opstår kun arveret hvis I opretter et testamente. 

Bestil testamente her – det er nemt…

Scroll til toppen