gælds- og gavebrev

Et gældsbrev er juridiske dokumentation for at nogen skylder dig penge, hvorimod et gavebrev er juridisk dokumentation for at nogen har modtaget en større gave. Herunder kan du læse om forskelle og sammenhænge. Kontakt os endelig for mere info.

gældsbrev?

Et gældsbrev dokumenterer at du har en der skylder dig penge. Det er således din juridiske dokumentation for, at der eksisterer et lån. Der bør altid oprettes et gældsbrev når man udlåner penge. Det skal fremgå af gældsbrevet hvad der skyldes, hvornår det skal tilbagebetales og på hvilke vilkår. Ved at oprette et gældsbrev kan lånet dokumenteres overfor diverse myndigheder.

GÆLDSBREV, GAVE OG RENTEFRIT FAMILIELÅN

Et gældsbrev kan anvendes hvis dit barn skal flytte hjemmefra og mangler penge til en lejlighed og du gerne vil hjælpe barnet på vej. Du vil måske gerne yde et lån på kr. 75.000,- og her er det vigtigt at du opretter et gældsbrev. Hvis du ikke opretter et gældsbrev vil lånet betragtes som en gave af skat som herefter vil opkræve gaveafgift og indkomstskat. Opretter du et gældsbrev, som dokumenterer gældsforholdet så kan dette hvert år eftergives og afskrives med kr. 65.700,- pr. år som er afgiftsgrænsen for gaver til børn. Det samme kan gøres året efter hvorved gælden er indfriet. I 2019 kan der afgiftsfrit gives gaver på op til kr. 65.700 til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Dette kalder man et rentefrit familielån. Men det er ikke kun dine børn der kan nyde godt af dette.

Gavebrev

Et gavebrev dokumenterer at du har givet en anden person en større gave. Et gavebrev er din juridiske dokumentation for, at det givne er en gave. Dette forhold kan ikke ugyldiggøres af tredjemand og kreditorer. Et gavebrev beskriver parternes relation, og hvad gaven består af. Ydermere beskrives vilkårene for hvem der skal betale gaveafgiften og giver dig mulighed for at bestemme, om gaven skal være modtagerens særeje.Gavebrevet skal underskrives og dateres. Gavebrevet skal laves og afleveres inden overdragelse eller samtidig med overdragelse af gaven.

Formålet med et gavebrev

 • Fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave, og dermed ikke et lån eller et salg.
 • Gavebrevet bestemmer hvem der skal betale gaveafgiften.
 • Det kan bestemmes at gaven skal være modtagers særeje.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, eventuel gaveafgift afhængigt af gavens størrelse samt relation til modtager (gaveafgiften er en vis procentdel af den værdi af gaven, der ligger over en vis grænseværdi. Er gaven til den nærmeste familie, vil der være en gaveafgift på 15 % af beløbet over grænseværdien for afgiftsfrie gaver).
 • Beløbet for afgiftsfrie gaver ligger i 2019 på kr. 65.700,-

Du kan give gaver på max. kr. 65.700,- årligt til følgende personer uden der skal betales afgift:

 • Børn og stedbørn
 • Børn og stedbørns afkom – børnebørn, oldebørn og tipoldebørn
 • Afdødt barns ægtefælle
 • Stedbarns efterlevende ægtefælle
 • Forældre
 • Personer, som har haft samme bopæl som gavegiver i de seneste 2 år før modtagelsen af gaven
 • Personer, som tidligere har haft samme bopæl som gavegiver i en sammenhængende periode på minimum 2 år, i tilfælde af at den fælles bopæl ene og alene er ophørt i kraft af institutionsanbringelse, herunder i form af en ældrebolig Plejebørn, som har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på minimum 5 år, når opholdet begyndte, og inden plejebarnet fyldte 15 år, samt når højst én af plejebarnets forældre har haft samme bopæl som gavegiver sammen med plejebarnet
Scroll til toppen