Køberrådgivning, skødeskrivning og tinglysning

Det Juridiske Hus kan hjælpe dig, når du vil købe fast ejendom (køberrådgivning) eller hvis der er behov for ændring af skøde f.eks. i forbindelse med overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse. 

Har du andre opgaver der kræver juridisk assistance i forbindelse med fast ejendom er du meget velkommen til at kontakte os. Måske har du et hus i Sverige der skal overdrages til dine børn eller andet…

Det Juridiske Hus yder uvildig køberrådgivning i forbindelse med boligkøb og varetager således kun dine interesser i forbindelse med en bolighandel. Vi er med hele vejen fra før købsaftalen underskrives til du står med det tinglyste skøde på din nye ejendom. Vi tilbyder køberrådgivning med og uden tinglysningsekspedition, da dette afhænger af vilkårene i den enkelte købsaftale.

Hvis du ønsker vores hjælp i forbindelse med køb af fast ejendom

Hvis du ønsker vores hjælp i forbindelse med køb af fast ejendom bedes du rette henvendelse til Det Juridiske Hus inden du underskriver købsaftalen bl.a. fordi vi skal sikre os, at der er et såkaldt ”advokatforbehold”/rådgiverforbehold i aftalen. Det er rigtig vigtigt at få indsat dette forbehold inden du underskriver købsaftalen, da dette giver dig mulighed for at træde tilbage fra handlen (fortryde) hvis vi opdager problemer med handlen, uden det koster dig noget. Købsaftalen og dermed din underskrift på købsaftalen skal således være betinget af at Det Juridiske Hus kan godkende købsaftalen i sin helhed inden en given frist (eksempelvis 5-6 hverdage).

Når man skal købe fast ejendom er det vigtigt at orienterer sig grundigt ift. hvad man køber, så man ikke bliver overrasket. Det Juridiske Hus gennemgår handlens dokumenter (tingbogsattest, BBR, ejendomsdatarapport mv.) hvorefter vi mødes personligt i Det Juridiske Hus eller pr. telefon til en gennemgang af de forskellige forhold der knytter sig til ejendommen, således at du ved hvad du går ind til. Rådgivningsforløbet afhænger af hvilken juridisk assistance du har behov for. Se nogle købs- og overdragelses situationer herunder.

Priser på pakkeløsninger i forbindelse med bolighandel

Find den løsning der passer til dit/jeres behov herunder eller kontakt os for mere info.

BOLIGHANDEL - PAKKE 1 
Køberrådgivning og tinglysning af skøde

Fast pris kr. 5.100,-

Du/I har fundet en hus du/I ønsker at købe og har brug for juridisk assistance til at hjælpe med bolighandlen fra start til slut – herunder skødeskrivning og tinglysning mv. 

Tinglysningsafgiften udgør 0,6% af købesummen + gebyr på kr. 1.750,-. 

Det fremgår af købsaftalen om udgiften hertil afholdes af henholdsvis køber eller sælger eller af begge med halvdelen til hver.

 

 • Uvildig juridisk rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom
 • Købsaftalen gennemgås
 • Gennemgang af handlens dokumenter
 • Personligt møde eller telefonmøde
 • Godkendelsesskrivelse (evt. med forbehold/bemærkninger) udfærdiges og sendes til mægler
 • Opfølgning ift. eventuelle bemærkninger på godkendelsesskrivelsen
 • Skødeudarbejdelse
 • Tinglysningsekspedition
 • Udfærdigelse af refusionsopgørelse
 • Fremsendelse af tinglyst skøde
Igennem hele forløbet er der løbende opfølgning og koordinering ift. bank ligesom vi står til rådighed hvis du/I har spørgsmål undervejs.

BOLIGHANDEL - PAKKE 2
Køberrådgivning

Fast pris kr. 3.600,-

Du/I har fundet en hus du/I ønsker at købe og har brug for juridisk assistance til at hjælpe med bolighandlen fra start til slut – dog ikke ift. skødeskrivning og tinglysningsekspedition, da denne del varetages af sælgers rådgiver/mægler. 

Tinglysningsafgiften udgør 0,6% af købesummen + gebyr på kr. 1.750,-. 

Det fremgår af købsaftalen om udgiften hertil afholdes af henholdsvis køber eller sælger eller af begge med halvdelen til hver.

 • Uvildig juridisk rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom
 • Købsaftalen gennemgås
 • Gennemgang af handlens dokumenter
 • Personligt møde eller telefonmøde
 • Godkendelsesskrivelse (evt. med forbehold/bemærkninger) udfærdiges og sendes til mægler
 • Opfølgning ift. eventuelle bemærkninger på godkendelsesskrivelsen
 • Skødecheck – evt. assistance i forbindelse med digital underskrift af skøde
 • Refusionsopgørelsescheck
 • Fremsendelse af tinglyst skøde

Igennem hele forløbet er der løbende opfølgning og koordinering ift. bank ligesom vi står til rådighed hvis du/I har spørgsmål undervejs.

Overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, hvor der foreligger separations-/skilsmissebevilling

Fast pris kr. 3.600,-

Er I blevet skilt og ønsker den ene at overtage den fælles bolig skal der ske en overdragelse og der skal udarbejdes nyt skøde som I begge underskriver. 

Tinglysningsafgiften reduceres til kr. 1.750,- når der foreligger separations-/skilsmisse bevilling fra Familieretshuset.

 • Uvildig juridisk rådgivning
 • Udfærdigelse af overdragelsesaftale
 • Personligt møde eller telefonmøde
 • Skødeudarbejdelse
 • Tinglysningsekspedition

Igennem hele forløbet står vi til rådighed hvis du/I har spørgsmål undervejs.

Overdragelse af fast ejendom, mellem samlevere, i forbindelse med samlivsophør

Fast pris kr. 3.600,-

I er samlevende og er ved at flytte fra hinanden. Den ene af jer ønsker at overtage den fælles bolig og der skal derfor udarbejdes et nyt skøde som I begge underskriver. 

Tinglysningsafgiften på et skøde mellem samlevende udgør kr. 1.750 + 0,6% af “købesummen” (typisk halvdelen af ejendommens lån + eventuel kontant betaling).

 • Uvildig juridisk rådgivning
 • Udfærdigelse af overdragelsesaftale (kontrakt)
 • Personligt møde eller telefonmøde
 • Skødeudarbejdelse
 • Tinglysningsekspedition

Igennem hele forløbet står vi til rådighed hvis du/I har spørgsmål undervejs.

Ægtefælle eller samlever skal med på skødet 
(intern overdragelse af ½ ejendom)

Fast pris kr. 3.600,-

Det er kun den ene af jer der står på skødet til den fælles bolig. Dette ønsker I ændret, således at i begge står som ejer på skødet. 

Tinglysningsafgiften for ægtefæller udgør normalt 0,6% af halvdelen af den offentlige vurdering + gebyr på kr. 1.750,-. 

Tinglysningsafgiften for samlever udgør 0,6% af halvdelen af købesummen (typisk halvdelen af købesummen/andelen af restgælden) + gebyr på kr. 1.750,-.

 • Uvildig juridisk rådgivning
 • Udfærdigelse af aftale
 • Personligt møde eller telefonmøde
 • Skødeudarbejdelse
 • Tinglysningsekspedition

Igennem hele forløbet står vi til rådighed, hvis du/I har spørgsmål undervejs.

BESTIL BOLIGHANDEL - SELVSALG

 • Bestil ejendoms handel - uden ejendomsmægler (selvsalg)

  Har du fundet en køber til din ejendom, så kan Det Juridiske Hus hjælpe med "papirarbejdet" så salget kan blive afsluttet.Det Juridiske Hus indhenter relevante dokumenter i handlen, udarbejder købsaftalen, skødet og refusionsopgørelsen. Vi varetager korrespondancen mellem købers rådgiver og pengeinstitutterne. Det Juridiske Hus pris ved selvsalg er kr. 5.600,- Hertil kommer tinglysningsafgiften som udgør 0,6% af købesummen + fast gebyr på kr. 1.750,-.
 • Angiv pengeinstituttets navn, telefon og email
Scroll til toppen