Privatlivs- og Cookiepolitik for det juridiske hus

I det følgende afsnit om privatlivspolitik kan du læse om hvordan vi behandler og håndterer de personoplysninger vi får udleveret af dig (fysisk eller elektronisk) i forbindelse med at der skal udarbejdes et juridisk dokument eller på anden vis ydes juridisk rådgivning. Du kan ligeledes læse om cookiepolitikken i nedenstående.

1. Privatlivspolitik - opbevaring og behandling af dine personlige data

Persondatapolitik generelt

Ligesom alle andre virksomheder er Det Juridiske Hus underlagt lovgivning der bestemmer hvordan persondata skal håndteres, hvorfor Det Juridiske Hus er forpligtet til at beskytte de persondata, som du udleverer elektronisk eller personligt i forbindelse med at en juridisk opgave skal løses.

Hvad er persondata?

Persondata er alle informationer, der i et eller andet omfang, kan henføres til dig. Det kan være navne, adresser, telefonnummer, e-mail, cpr.nr. med videre.

Det Juridiske Hus har truffet en række lovpligtige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Når du bestiller en ydelse hos Det Juridiske Hus

I forbindelse med at du bestiller en ydelse af Det Juridiske Hus – uanset om dette gøres ved personligt fremmøde på kontoret eller elektronisk, via vores hjemmeside – giver du samtykke til at Det Juridiske Hus må behandle de udleverede personoplysningerne i forbindelse med opgavens udførelse herunder behandling af betalingsoplysninger i forbindelse med eventuel online betaling. Det Juridiske Hus er dataansvarlig for de persondataoplysninger som du frembringer og opbevarer og gør brug af oplysningerne, så længe opbevaringen og brugen er relevant.

Opbevaring og destruering af oplysninger

Grundlaget for at behandle personoplysninger beror på de konkrete sager som eksempelvis udarbejdelse af testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt mv. samt i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger følger af: EU Persondataforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Vi opbevarer dine oplysninger, al korrespondance og alle bilag i sagen i 10 år efter sagens
afslutning af hensyn til vores rådgiveransvar. Alle sagens oplysninger vil herefter blive
slettet ved udløbet af det pågældende år. Personfølsomt materiale destrueres endvidere på forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler. Under opgavens udførsel opbevarer Det Juridiske Hus dokumenter vedr. aktive i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om behandling af persondata.

Databehandleraftaler og videregivelse af oplysninger

Det Juridiske Hus benytter eksterne leverandører (tredjeparter) i forbindelse med regnskab, sikker mail og hjemmeside og der er i alle tilfælde indgået databehandleraftaler, som sikre at dine oplysninger og data behandles efter gældende lovgivning på området. Vi anvender, til hver en tid, kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Modtagere af oplysninger er tinglysning.dk, banker/realkreditinstitutter, kommuner, advokater, ejendomsmæglere, rådgivere/konsulenter afhængigt af hvad der kræves i forhold til opgaveløsningen.

Tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Dataansvarlig, indsigt i egne oplysninger og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes og du kan tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til dataansvarlig Vivi Beyer Vendelbo, som kan kontaktes pr. telefon 27 44 11 55 eller på følgende mail: vivi@detjuridiskehus.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

2. Cookiepolitik - indsamling af informationer, formål og om hvordan du fjerner dem

Generelt om cookies

Vi anvender cookies for at kunne give dig den bedst mulige service og oplevelse, når du besøger website. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, kan du fjerne cookies (se nedenstående vejledning) eller helt undlade videre brug af website. I det følgende uddyber vi hvilke informationer der indsamles, formål samt hvilke tredjeparter, der har adgang til informationerne.

Hvad er en cookie – og hvad er formålet med cookies?

En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computers hard disk, smartphone eller andre enheder med hukommelse. Datafilen kan enten indeholde tekst, en dato eller tal, men aldrig personlige oplysninger om dig. Cookies kan ikke skade din computer og er en teknologi som bruges som standard overalt på internettet.

Vi anvender cookies til at registrere din adfærd på hjemmesiden som led i optimeringen af din brugeroplevelse. Oplysningerne, som indsamles, er anonyme og kan ikke føres tilbage til dig eller andre besøgende brugere på hjemmesiden.

Cookies anvendes til følgende formål:

  • Opsamling af brugerstatistik og brugeradfærd
  • Målrette indhold til brugerne og huske indstillinger
  • Målrette markedsføring på tredjepartssider – f.eks. Google

Egne cookies
Vi anvender to typer cookies på hjemmesiden. Egne cookies og tredjeparts-cookies. Egne cookies anvender vi til at genkende brugerens IT-udstyr, brugerens indstillinger på hjemmesiden, antal besøg og varighed af besøg, samt om brugeren kommer direkte ind på hjemmesiden eller via en søgemaskine.

Tredjeparts-cookies
Tredjeparts-cookies er cookies placeret på hjemmesiden af andre end Det Juridiske Hus. Det vil sige, at tredjeparter får adgang til at placere cookies på din computer, tablet eller smartphone til forskellige formål.

Cookies fra Google:
Google Analytics – tracker brugeradfærd på websitet – cookies gemmes i op til 26 mdr.
Google Tag Manager – sætter ikke cookies, men sender dem videre til Google Analytics.
Google Search Console – her meddeler Google hjemmesideejeren, hvordan Google ser websitet. Cookies benyttes til at give indblik i, hvordan websitet performer ift. brugeradfærd. Disse cookies opbevares i op til 90 dage.

AddThis
På detjuridiskehus.dk bruger vi AddThis, som er en service, som gør det muligt at dele indhold på Facebook, LinkedIn og Twitter. AddThis aktiveres og sætter tredjepartcookies, der udløber efter to år, når du klikker på et af ikonerne øverst på alle indholdssider. Både egne og tredjeparts-cookies opbevares på brugerens computer i højst 26 måneder fra sidste gang, brugeren besøgte hjemmesiden. Perioden fornys ved hvert besøg på hjemmesiden.

Session cookies
Vi anvender også session cookies, som automatisk slettes fra browseren, når brugeren forlader hjemmesiden.

Sådan fjerner du cookies
Når du besøger detjuridiskehus.dk skal du aktivt acceptere eller afvise anvendelsen af cookies. Hvis du ikke accepterer cookies, vil der ikke blive placeret cookies på din enhed. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til anvendelsen af cookies. Det gør du ved at fjerne cookies i den browser, du bruger.

Se følgende vejledninger:

Sådan slettes cookies i Internet Explorer 

Link til: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Sådan slettes cookies i Safari

Link til: https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac

Sådan slettes cookies i Chrome

Link til: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Slet cookies i Firefox her

Link til: https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies

Har du brug for mere information?
Du kan få mere information om håndteringen af cookies på hjemmesiden ved at kontakte Det Juridiske Hus på følgende mail: vivi@detjuridiskehus.dk

Hvilke cookies bruger vi på www.detjuridiskehus.dk?
Herunder kan du se hvilke cookies der anvendes. Deklarationen opdateres løbende af cookiebot.

Scroll til toppen